Infomații

despre școala "George Bacovia"

Despre noi

Școala noastră pune accent pe transmiterea de cunoștințe, formarea de priceperi și deprinderi, dezvoltarea aptitudinilor, formarea de atitudini, credințe și a unui sistem de valori, în așa fel încât, la sfârșitul ciclului gimnazial, să aibă competențele și flexibilitatea necesare trecerii facile în următoarea etapă școlară. Școala urmărește:

  • Creșterea armonioasă a elevului;
  • Abordarea holistică a dezvoltării elevului;
  • Educația centrată pe elev;
  • Centrarea pe nevoile elevilor.

Scurt istoric

al școlii "George Bacovia"

Şcoala a luat fiinţă la 1 septembrie 1969 sub numele de Şcoala nr. 27 Bacău nume pe care îl va avea timp de 30 de ani când, cu ocazia sărbătoririi acestor ani de funcţionare, va primii numele de Şcoala cu clasele I – VIII „George Bacovia“. Şcoala a fost înfiinţată cu scopul de a şcolariza copiii familiilor mutate în noul cartier de blocuri ce însumau peste 1000 de apartamente.

La 15 septembrie 1969 şcoala îşi începe activitatea cu un număr de 18 clase dintre care: 14 clase I-VIII şi 4 clase a IX-a. În urma reorganizării Inspectoratului Şcolar de către Ministerul Învăţământului, şcoala primeşte un număr de 7 clase serale începând cu 1 noiembrie 1969.

De-a lungul anilor, în şcoală îşi desfăşoară activitatea, pe lângă clasele I-VIII şi clasele IX-X curs de zi, clase de meserii, clase de seral şi fără frecvenţă precum şi grupe de grădiniţă. Ca urmare numărul elevilor şi evident a cadrelor didactice a crescut de la an la an ajungându-se în anul şcolar 1988-1989 la un număr de 44 clase (din care 5 clase de filială IX – X) cu un număr total de 1628 elevi.

Profundele transformări politice şi economice survenite în societatea românească la sfârşitul anului 1989 îşi pun amprenta şi pe dezvoltarea ulterioară a şcolii. Astfel numărul elevilor cuprinşi în cadrul şcolii este în descreştere atât din cauza îmbătrânirii locuitorilor din cartier cât şi plecării masive a tinerei generaţii din ţară.

În toţi aceşti ani de existenţă a şcolii, activitatea cadrelor didactice s-a caracterizat prin profesionalism, înţelegere faţă de nevoile elevilor şi a şcolii, coordonată cu exigenţă dar şi înţelegere de către echipele de conducere ce s-au perindat de-a lungul anilor.

Urmare a seriozităţii şi competenţei cadrelor didactice, elevii şcolii au obţinut an de an rezultate bune concursurile şi olimpiadele şcolare organizate la nivel judeţean sau naţional precum şi promovarea examenelor de admitere la licee de renume.

Mulţi dintre foştii elevi ai şcolii au absolvit cursuri universitare lucrând în prezent la diferite firme în ţară sau din străinătate unde sunt foarte bine apreciaţi pentru activitatea lor.

Intrate în tradiţia şcolii sunt serbările organizate la începutul, de Crăciun şi sfârşitul anului, sărbătorirea elevilor absolvenţi, organizarea de excursii şi drumeţii tematice.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28 Bacău este înfiinţată în anul 1975, este construită cu finanţare internă din partea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului  şi are ca principal obiectiv de activitate instruirea şi educarea copiilor de 3-6 ani în vederea integrării cu succes în activitatea şcolară. Începând cu anul școlar 2019 – 2020 va funcționa și nivelul antepreșcolari, cu un număr de 4 grupe și 80 de antepreșcolari.

Grădiniţa cu Program Normal “George Bacovia” Bacău a fost înfiinţată în anul 2007, în incinta Şcolii gimnaziale”George Bacovia”, la solicitarea şi cu sprijinul material şi financiar al Primăriei Bacău, începând cu anul școlar 2018 – 2019 este inclusă ca nivel în școală.

Panouri

Despre școala noastră

Despre noi
Despre noi
Despre noi