Înscriere la creșă 2024

ANUNȚ

 

Informaţii referitoare la înscrierea la Creșa Nr. 4 Bacău

din cadrul  Școlii Gimnaziale ”George Bacovia” Bacău,

an şcolar 2024-2025

Documente necesare înscrierii:

  • cerere tip (de la secretariatul școlii);
  • copie a certificatului de naştere al copilului şi originalul;
  • copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal şi originalul;
  • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil;
  • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

 Important!

La începutul anului școlar la dosarul de înscriere se adaugă, următoarele documente:

–  adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

–  avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului înainte de a începe frecventarea unității.

 CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ANUL ŞCOLAR 2024 -2025

Înscrierile se pot face la Şcoala Gimnazială ”George Bacovia”  Bacău, de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00 .

Etapa I

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

 27 – 31 mai 2024 (colectarea cererilor)

14 iunie 2024, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri.

 

Etapa a II-a

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

17—21 iunie 2024 (colectarea cererilor)

5 iulie 2024, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

 

Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă.

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale.

 

Criterii generale de departajare:

–  copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs;

– domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;

– ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează;

– cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

– existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

–  cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă;

–  părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

Notă: Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale.

 

Vă așteptăm cu drag!

CERERE-TIP_ANTEPRESCOLAR_2024

No comments yet! You be the first to comment.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.