Înscrierea la Grădiniţă 2024

Informaţii referitoare la înscrierea la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28 Bacău

structură a Școlii Gimnaziale ” George Bacovia” Bacău an şcolar 2024-2025

 

Documente necesare înscrierii:

  • cerere tip (de la secretariatul școlii);
  • copie a certificatului de naştere al copilului şi originalul;
  • copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal şi originalul;
  • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil;
  • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

 Important!

La începutul anului școlar la dosarul de înscriere se adaugă, următoarele documente:

–  adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

–  avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului înainte de a începe frecventarea unității.

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ANUL ŞCOLAR 2024 -2025

 

Înscrierile se pot face la Şcoala Gimnazială ”George Bacovia” Bacău, de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00.

 

Etapa I

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

 27 – 31 mai 2024 (colectarea cererilor)

14 iunie 2024, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri.

 

Etapa a II-a

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

17—21 iunie 2024 (colectarea cererilor)

5 iulie 2024, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

 

Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă.

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale

 

        Criterii generale de departajare:

–  copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;

– domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

– cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

– existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

– ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;

– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

– existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

Notă: Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale.

 

Vă așteptăm cu drag!

CERERE-TIP_PRESCOLAR_2024
No comments yet! You be the first to comment.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.